کدوم لیلی مثل تو مجنون بود ؟

مجنون تویی ، تویی علت وجود !

تو اون کوهی که باد به تو تکیه کرد ...

با اسم تو تفسیر شده واژه ی " مرد "

قَد قامَتِ صَلاة اگر رو لبمه ...

به حرمت حضور تو ، بی واهمه ...

آهنگ fou - شاهین نجفی

عکس : شاهین نجفی و لیلا بازرگان